Materiały, ćwiczenia, zadania, doświadczenia
i eksperymety z BIOLOGII


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Zakres materiału

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Biologia
Przyroda

"Jak odróżnić komórkę roślinną od zwierzęcej?"

 • Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej
 • Funkcja organelli komórkowych
 • Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej

Komórka roślinna i zwierzęca

2.

Biologia
Przyroda

"Proces fotosyntezy."

 • Przebieg procesu fotosynetzy
 • Funkcja chlorofilu w porcesie fotosyntezy
 • Jasna i cienma faza fotosyntezy
 • Substraty i produkty porcesu fotosyntezy
 • Czynniki wpływające na intensywność procesu fotosyntezy
 • Drogi transportu substancji w roślinie

Proces fotosyntezy

3.

Biologia
Przyroda

"Oddychanie komórkowe."

 • Przebieg procesu oddychania komórkowego
 • Funkcja wody w porcesie oddychania komórkowego
 • Przebieg i miejsce zachodzenia reakcji
 • Substraty i produkty porcesu oddychania komórkowego
 • Wykorzystanie energii w organizmie
 • ATP

Proces oddychania komórkowego

4.

Biologia
Przyroda

"Płazińce pasożytnicze - tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony."

 • Budowa tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojownego
 • Środowisko życia
 • Cykl życiowy tasiemca
 • Zarażenie tasiemcem
 • Objawy zarażenia
 • Sposoby leczenia i zapobieganie wystąpieniu choroby

Płazińce pasożytnicze - tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony

5.

Biologia
Przyroda

"Obleńce pasożytnicze - glista ludzka."

 • Budowa glisty ludzkiej
 • Cykl życiowy glisty
 • Zarażenie glistą ludzką
 • Objawy zarażenia pasożytem - glistnica
 • Sposoby leczenia i zapobieganie wystąpieniu choroby

Obleńce pasożytnicze - glista ludzka

6.

Biologia
Przyroda

"Budowa oka i proces widzenia."

 • Budowa oka
 • Cechy obrazu widzianego
 • Proces widzenia
 • Aparat ochrony oka
 • Połączenie z układem nerwowym
 • Widzenie i postrzeganie a nasz mózg

Budowa oka i proces widzenia

7.

Biologia
Przyroda

"Budowa ucha i proces słyszenia."

 • Budowa ucha
 • Elementy ucha zewnętrznego
 • Elementy ucha środkowego
 • Elementy ucha wewnętrznego
 • Proces odbierania wrażenia słuchowego
 • Dźwięki i ich postrzeganie przez mózg
 • Progi natężenia dźwięku - zakres decybeli

Budowa ucha i proces słyszenia

8.

Biologia
Przyroda

"Przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym."

 • Budowa zewnętrzna ryb
 • Budowa wewnętrzna ryb
 • Przystosowania budowy zewnętrznej ryb do życia w wodzie
 • Przystowania budowy wewnętrznej ryb do życia w wodzie
 • Znaczenie ryb w gospodarce człowieka

Przystosowania ryb do życia w wodzie

9.

Biologia
Przyroda

"Proces fotosyntezy - doświadczenie I."

 • Wpływ światła na szybkość i przebieg procesu fotosyntezy
 • Czynniki wpływające na przebieg i szybkość zachodzenia procesu fotosyntezy - światło

Proces fotosyntezy - doświadczenie I

10.

Biologia
Przyroda

"Proces fotosyntezy - doświadczenie II."

 • Wpływ światła na szybkość i przebieg procesu fotosyntezy
 • Samożywność (autotrofizm) roślin i cudzożywność (heterotrofizm) grzybów
 • Czynniki wpływające na przebieg i szybkość zachodzenia procesu fotosyntezy - światło

Proces fotosyntezy - doświadczenie II

11.

Biologia
Przyroda

"Zanieczyszczenie środowiska."

 • Zanieczyszczenie środowiska
 • Środowisko przyrodnicze
 • Degradacja środowiska naturalnego
 • Zanieczyszczenie atmosfery
 • Zanieczyszczenie gleby
 • Zanieczyszczenie wód naturalnych
 • Zanieczyszczenia powietrza
 • Źródła zamieczyszczeń powietrza
 • Skutki zanieczyszczenia powietrza
 • Ochrona czystego powietrza

Zanieczyszczenie środowiska

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski