Materiały, ćwiczenia, zadania, doświadczenia
i eksperymety z CHEMII


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Zakres materiału

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Chemia
Przyroda

"Proces spalania."

 • Proces spalania
 • Spalanie magnezu, siarki i węgla w tlenie

Proces spalania magnezu, siarki i węgla w tlenie - dośwadczenie

2.

Chemia
Przyroda

"Proces krystalizacji."

 • Krystalizacja
 • Etapy krystalizacji

Krystalizacja

3.

Chemia

"Metale i stopy metali."

 • Metale
 • Odkrycie metalu
 • Stpy metali
 • Znaczenie metali oraz stopów metali

Metale i stopy metali

4.

Chemia

"Pierwiastki i symbole chemiczne."

 • Rozówj chemii, jako nauki
 • Stop metali, jako mieszanina substancji kontra realcja chemiczna
 • Sylwetka Mikołaja Sędziwója
 • Krótka historia odkryć pieriwastków chemicznych
 • Sylwetka Robetra Boyle'a
 • Pojęcie pierwiastka chemicznego
 • Substancje proste i złożone
 • Sylwetka Jönsa Jacoba Berzeliusa
 • Nazewnictwo pierwiastków chemicznych - przykłady

Pierwiastki i symbole chemiczne

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski