Materiały, ćwiczenia, zadania, doświadczenia
i eksperymety z CHEMII


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Zakres materiału

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Chemia
Przyroda

"Proces spalania."

  • Proces spalania
  • Spalanie magnezu, siarki i węgla w tlenie

Proces spalania magnezu, siarki i węgla w tlenie - dośwadczenie

2.

Chemia
Przyroda

"Proces krystalizacji."

  • Krystalizacja
  • Etapy krystalizacji

Krystalizacja

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski