Materiały, ćwiczenia, zadania, doświadczenia
i eksperymety z FIZYKI


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Zakres materiału

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Fizyka
Przyroda

"Co to jest siła tarcia?"

 • Tarcie statyczne i kinetyczne
 • Rodzaje tracia
 • Siła tarcia

Co to jest siła tarcia?
Tarcie statyczne i kinetyczne

2.

Fizyka
Przyroda

"Gęstość substancji."

 • Gęstość substancji
 • Wyznaczanie gęstości
 • Gęstość różnych substancji
 • Od czego zależy gęstość substancji?

Co to jest gęstość substancji?
Od czego zależy gęstość substancji?
Dlaczego jedne ciała unoszą się na wodzie, a inne niestety nie?

3.

Fizyka
Przyroda

"Gęstość substancji - zadania."

 • Gęstość substancji
 • Wyznaczanie gęstości
 • Gęstość różnych substancji
 • Od czego zależy gęstość substancji?

Co to jest gęstość substancji?
Od czego zależy gęstość substancji?
Dlaczego jedne ciała unoszą się na wodzie, a inne niestety nie?

4.

Fizyka
Przyroda

"Obwody elektryczne."

 • Rodzaje obwodów elektrycznych: połacznie szeregowe i równoległe
 • Co to jest obwód elektryczny?
 • Podstawowe symbole używane do opisów obwodów elekrycznych

Obwody elekryczne

5.

Fizyka
Przyroda

"Siła odśrodkowa."

 • Co to jest siła bezwładności?
 • Przykłady działania siły bezwładności

Siła odśrodkowa
(siła bezwładności)

6.

Fizyka
Przyroda

"Siła oporu."

 • Co to jest siła oporu?
 • Rodzaje sił oporu
 • Przykłady działania siły oporu

Siła oporu

7.

Fizyka
Przyroda

"Dwoista natura światła."

 • Światło, jako fala
 • Świtało, jako cząsteczka
 • Cząsteczkowo - falowa natura światła

Dwoista natura światła

8.

Fizyka
Przyroda

"Światło i zjawiska świetlne."

 • Źródła światła
 • Przewodnik i izolator prądu elekrycznego
 • Prostoliniowa natura światła
 • Zjawisko cienia i półcienia
 • Ciała przeroczyste i nieprzezroczyste
 • Następstwo dnia i nocy oraz pór roku

Światło i zjawiska świetlne

9.

Fizyka
Przyroda

"Co to jest dźwięk?"

 • Dźwięk, jako fala akustyczna
 • Ultradźwięki i infradźwięki

Natura dźwięku

10.

Fizyka
Przyroda

"Ruch i spoczynek ciała a układ odniesienia,
czyli skąd wiemy, że ciało się porusza?"

 • Ruch ciała względnem przyjętego układu odniesienia
 • Układ odniesienia
 • Kartezjański układ współrzędnych
 • Przykłady ruchu i spoczynku ciała oraz układy odniesienia, względem, których: ciało jest w ruchu oraz w spoczynku
 • Względność ruchu i układy odniesienia

Ruch i spoczynek ciała a układ odniesienia

11.

Fizyka
Przyroda

"Maszyny proste i ich wykorzystanie."

 • Maszyny proste i ich wykorzystanie
 • Podstawowe maszyny proste
 • Zasada działania maszyn prostych
 • Przykłady maszyn prostych

Maszyny proste

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski