Materiały, ćwiczenia, zadania z INFORMATYKI


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Informatyka

"Budowa strony HTML."

Kod strony HTML

2.

Informatyka

"Polskie znaki na stronie www. - deklaracja strony kodowej."

Deklaracja strony kodowej

3.

Informatyka

"Osadzony arkusz stylów."

Osadzony arkusz stylów

4.

Informatyka

"Nagłówki HTML."

Styl nagłówków HTML, formatowanie w arkuszu stylów

5.

Informatyka

"Wstawianie obrazów na stronę www."

Wstawainie obrazów

6.

Informatyka

"Tworzenie hiperłączy, połączeń i odnośników do innych stron internetowych oraz wewnątrz strony."

Tworzenie hiperłączy, połączeń i odnośników

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski