Konspekty i scenariusze zajęć lekcyjnych z biologii, przyrody oraz informatyki


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Klasa

Typ lekcji

Zakres materiału

Zobacz konspekt
lub scenariusz

1.

Przyroda

"Bogactwa przyrodnicze lasu."

IV
(SP)

Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

Dział programu: Flora i Fauna
Hasło programowe: Las

Zakres materiału:
 1. Budowa warstwowa lasu:
  • warstwa koron;
  • warstwa podszytu;
  • warstwa runa leśnego;
  • ściółka.
 2. Rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych pięter lasu.
 3. Warunki życia organizmów w lesie.

2.

Przyroda

"Jak odróżnić komórkę roślinną od zwierzęcej?"

V
(SP)

Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

Dział programu: Organizmy
Hasło programowe: Komórka roślinna i zwierzęca

Zakres materiału:
 1. Pojęcie komórki.
 2. Budowa komórki roślinnej.
 3. Budowa komórki zwierzęcej.
 4. Kształty komórek roślinnych i zwierzęcych.
 5. Składniki komórki:
  • błona komórkowa;
  • cytoplazma;
  • jądro komórkowe;
  • chloroplasty;
  • mitochondria;
  • ściana komórkowa.
 6. Funkcja struktur i organelli komórkowych w komórkach roślinnych i zwierzęcych.
 7. Podobieństwa i różnice między komórką roślinną i zwierzęcą.

3.

Przyroda

"Krajobraz Polski - powtórzenie wiadomości."

V
(SP)

Lekcja powtórzeniowa

Dział programu: Krajobraz
Hasło programowe: Krajobraz Polski

Zakres materiału:
 1. Formy ukształtowania powierzchni.
 2. Symbole i znaki topograficzne używane na mapach.
 3. Mapa poziomicowa:
  • wysokość względna;
  • wysokość bezwzględna.
 4. Państwa sąsiadujące z Polską.
 5. Obiekty geograficzne Polski: rzeki, jeziora, zalewy, wyspy, góry oraz pasma górskie.
 6. Charakterystyczne obiekty geograficzne i miasta Polski.
 7. Flora i fauna: nizin nadmorskich, pojezierzy, wyżyn oraz gór.

4.

Przyroda

"Czy w okolicy mojej szkoły padają kwaśne deszcze?"

VI
(SP)

Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

(wewnątrzklasowy projekt edukacyjny)

Dział programu: Woda
Hasło programowe: Roztwory wodne w przyrodzie - kwaśne deszcze

Zakres materiału:
 1. Zjawisko kwaśnych deszczy.
 2. Przyczyny kwaśnych deszczy i ich skutki dla środowiska przyrodniczego.
 3. Pojęcie roztworu oraz
  pH roztworu.
 4. Odczyn roztworu.

5.

Biologia

"Mszaki - rośliny o niezwykłym sposobie rozmnażania."

I
(Gim.)

Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

Dział programu: Rozmnażanie i rozwój organizmów
Hasło programowe: Mszaki

Zakres materiału:
 1. Środowisko życia mszaków.
 2. Budowa morfologiczna mszaków.
 3. Budowa anatomiczna mszaków.
 4. Cykl rozwojowy i przemiana pokoleń mszaków (na przykładzie mchu płonnika).

6.

Informatyka

"Zastosowanie wzorów i adresów komórek w formułach arkusza kalkulacyjnego."

VI
(SP)

Lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału

Dział programu: Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
Hasło programowe: Arkusz kalkulacyjny

Zakres materiału:
 1. Podstawowe elementy okna programu Microsoft Excel.
 2. Pojęcia: adres komórki, średnia, suma, wartość minimalna, wartość maksymalna.
 3. Wykorzystanie formuł i wzorów w obliczeniach w arkuszu kalkulacyjnym.
 4. Sortowanie danych.

7.

Przyroda

Międzyszkolny Turniej "Wspólna Europa! Wędrówki Przyrodnicze po Zjednoczonej Europie."

VI
(SP)

Lekcja powtórzeniowa,
w formie quizu

Wybrane zagadnienia matematyczne i przyrodnicze z przedmiotu blokowego "Przyroda" i "Matematyki" przewidziane w programie nauczania dla II etapu kształcenia.

8.

Przyroda

"Jak można wykorzystać surowce naturalne i przetworzone przez człowieka? "

VI
(SP)

Lekcja służąca opracowaniu nowego materiału o zmodyfikowanej strukturze.

Dział programu: Chronimy przyrodę
Hasło programowe: Recykling

Zakres materiału:
 1. Pojęcie recyklingu.
 2. Surowce naturalne i przetworzone przez człowieka w procesie recyklingu.
Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski