Warto przeczytać, czyli o ciekawych książkach


Lp.

Autor i tytuł książki

Wydawnctwo

O książce oraz gdzie ją kupić (?)

1.

Maria Sokół
"ABC języka HTML i XHTML. Wydanie II"

Wydawnictwo Helion

Poznaj strukturę dokumentów hipertekstowych i znaczniki HTML. Naucz się w praktyczny sposób stosować konstrukcje języka HTML.

Dowiedz się, jak szybko tworzyć atrakcyjne strony WWW. W przystępny sposób wyjaśnia ona podstawowe zagadnienia związane z używaniem najpopularniejszych języków hipertekstowych, opisuje strukturę i metody tworzenia dokumentów WWW, a także wskazuje narzędzia, które mogą ułatwić pracę projektanta. Dzięki lekturze tego podręcznika zdobędziesz wiedzę niezbędną do kodowania treści witryn i dowiesz się, jak należy opracować właściwy system nawigacji. Poznasz też metody korzystania z tabel, grafik i arkuszy stylów.

W książce znajdziesz: podstawowe pojęcia związane z siecią i tworzeniem treści WWW, struktura, konstrukcje i znaczniki języka HTML, narzędzia ułatwiające pracę projektanta stron WWW, definiowanie struktury i formatu treści tekstowych, korzystanie z odnośników i tworzenie systemu nawigacji, metody osadzania obrazów i określania ich parametrów, tworzenie i formatowanie tabel, używanie kaskadowych arkuszy stylów.

Księgarnia Internetowa Informatyczna Helion

2.

red. naukowy: Tadeusz Stryjakiewicz
"Ziemia - liczby, fakty, ilustracje" - tom 1 i 2.

Wydawnictwo Kurpisz

Książka ta nie jest ani kolejnym podręcznikiem geografii, ani popularną wersją rocznika statystycznego czy encyklopedią, czy wreszcie typowym albumem ze zdjęciami. Jest natomiast połączeniem wszystkich tych publikacji w pasjonującą lekturę o naszej Ziemi na początku nowego Millenium.

Znajdziesz w niej między innymi informacje o: miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym, wielkich odkryciach geograficznych, zróżnicowaniu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego: budowy geologicznej, ukształtowania powierzchni, klimatu, wód, szaty roślinnej, rozmieszczeniu ludności oraz współczesnych problemach społecznych, działalności gospodarczej człowieka i jej skutkach, nowych technikach komunikacyjnych i przemanach świata na początku XX oraz XXI wieku .

Wydawnictwo KURPISZ, Poznań3.

Kirupa Chinnathambi
"JavaScript. Przewodnik dla absolutnie początkujących"

Wydawnictwo Helion

JavaScript

Naukę języka programowania można porównać do nauki języka obcego. Wymaga to wysiłku i systematyczności. Trzeba najpierw przyswoić sobie podstawy, potem przejść do bardziej złożonych zagadnień i jak najwięcej ćwiczyć. JavaScript szczególnie dobrze nadaje się do nauki programowania, a przy tym jest językiem elastycznym i wciąż rozwijanym. W połączeniu z CSS3 i HTML 4 lub 5 pozwala na tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych.

Książka jest przystępnie napisanym, praktycznym podręcznikiem programowania w JavaScripcie. Zawarte tu wyjaśnienia, wskazówki i proste instrukcje pozwolą Ci na bardzo szybkie przyswojenie sobie podstaw tego języka, nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z kodowaniem. Po przedstawieniu podstaw programowania wyjaśniono nieco bardziej złożone koncepcje, posługując się licznymi - często bardzo zabawnymi - przykładami. Lektura książki jest przy tym niezwykle interesująca i przyjemna. Po zakończeniu ostatniego rozdziału będziesz przygotowany, by sprostać większości wyzwań związanych z językiem JavaScript.

W książce znajdziesz: jak zacząć pisać kod i gdzie go umieścić; wykorzystanie zmiennych, funkcji i pętli; co to jest zakres globalny i lokalny; czym są domknięcia; programowanie obiektowe w JavaScripcie; operacje na danych tekstowych i listy danych.

                                Księgarnia Internetowa Informatyczna Helion

4.

Tom Negrino,
Dori Smith
"Po prostu JavaScript i Ajax.
Wydanie VII"

Wydawnictwo Helion

JavaScript

Książka "Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VII" zawiera wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą Ci natychmiast wprowadzić ciekawe efekty, poprawiające interaktywność i ergonomię Twojej strony WWW. Dzięki temu podręcznikowi z łatwością nauczysz się pisać i zagnieżdżać skrypty, obsługiwać błędy, pracować z obrazami, tablicami i formularzami. Poznasz także możliwości technologii Ajax, która wykorzystuje język JavaScript oraz inne technologie sieciowe do tworzenia interaktywnych stron WWW i poprawiania jakości interfejsu użytkownika witryn.

W książce znajdziesz między innymi takie informacje, jak: tworzenie HTML na potrzeby JavaScriptu; skrypty, tablice i funkcje; obsługa błędów; praca z obrazami; okna przeglądarki; obsługa formularzy; wyrażenia regularne; obiekty i model DOM; tworzenie dynamicznych stron www.; technologia Ajax; sryptozakładki.

Księgarnia Internetowa Informatyczna HelionKontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski