Materiały, ćwiczenia, zadania, doświadczenia
i eksperymety z PRZYRODY


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Zakres materiału

Temat ćwiczenia, zadania, doświadczenia

Pliki do pobrania

1.

Przyroda

"Człowiek i środowisko."

 • Miejsce człowieka w środowisku
 • Zasoby środowiska
 • Wpływ człowieka na środowisko
 • Ochrona środowiska

Człowiek a środowisko natrualne

2.

Przyroda

"Jak odróżnić komórkę roślinną od zwierzęcej?"

 • Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej
 • Funkcja organelli komórkowych
 • Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej

Komórka roślinna i zwierzęca

3.

Przyroda

"Karta obserwacji hodowli fasoli."

 • Jak dokumentować obserację?
 • Postawione hipotezy
 • Obserwacja
 • Wnioski

Karta obserwacji i hodowli fasoli

4.

Przyroda

"Składniki przyrody ożywionej i nieożywonej."

 • Składniki przyrody ożywionej i nieożywonej
 • Elemety krajobrazu przekształconego przez człowieka

Składniki przyrody ożywionej i nieożywonej - ćwiczenia

5.

Przyroda

"Obserwacja widnokręgu."

 • Pojęcie widnokręgu
 • Wyznaczanie kierunków geograficznych

Obserwacja widnokręgu - zajęcia w terenie (instrukcja)

6.

Przyroda

"Prognoza pogody."

 • Prognoza pogody
 • Składniki pogody
 • Wyznaczanie kierunków geograficznych
 • Określanie kierunku wiatru
 • Konunikat prognozy pogody

Prognoza pogody - ćwiczenie

7.

Przyroda

"Kierunki geograficzne - wyznaczanie kierunku północnego."

 • Kierunki geograficzne
 • Wyznaczanie kierunków geograficznych

Kierunki geograficzne - wyznaczanie kierunku północnego - instrukcja

8.

Przyroda

"Działanie nikotyny. Jak nikotyna wpływa na zdrowie?"

 • Szkodliwe działanie nikotyny
 • Nikotyna - właściwości i występowanie
 • Działanie nikotyny
 • Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka

Działanie nikotyny.
Jak nikotyna wpływa na zdrowie?

9.

Przyroda

"Szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie człowieka."

 • Szkodliwe działanie alkoholu
 • Wpływ alkoholu na organizm człowieka
 • Alkoholowy zespół płodowy

Szkodliwy wpływ alkoholu na zdrowie człowieka

10.

Przyroda

"Skala mapy w zadaniach."

 • Skala mapy
 • Zadania dotyczące skali

Przykładowe zadania dotycząceskali

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski