Rozkłady materiału i plany wynikowe z biologii, przyrody oraz informatyki


Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika i Wydawnictwo

Program nauczania

Rozkład materiału
lub plan wynikowy

Zobacz rozkład
lub plan wynikowy

1.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: wrzesień

2.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: październik

3.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: listopad

4.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: grudzień - styczeń

5.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: luty - marzec

6.

Przyroda

IV


"Tajemnice przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Tajemnice przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: kiwecień - maj - czerwiec

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika i Wydawnictwo

Program nauczania

Rozkład materiału
lub plan wynikowy

Zobacz rozkład
lub plan wynikowy

1.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: wrzesień

2.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: październik

3.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: listopad

4.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: grudzień - styczeń

5.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: luty - marzec

6.

Przyroda

VI


"Na tropach przyrody" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"Na tropach przyrody"


Plan wynikowy - miesiąc: kiwecień - maj - czerwiec

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika i Wydawnictwo

Program nauczania

Rozkład materiału
lub plan wynikowy

Zobacz rozkład
lub plan wynikowy

1.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: wrzesień

2.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: październik

3.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: listopad - grudzień

4.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: styczeń

5.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: luty - marzec - kwiecień

6.

Informatyka

IV


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: maj - czerwiec

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika i Wydawnictwo

Program nauczania

Rozkład materiału
lub plan wynikowy

Zobacz rozkład
lub plan wynikowy

1.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię!"


Plan wynikowy - miesiąc: wrzesień

2.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: październik

3.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: listopad - grudzień

4.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: styczeń

5.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: luty - marzec - kwiecień

6.

Informatyka

VI


"To Lubię!" - Wydawnictwo Nowa Era, 2011


"To Lubię"


Plan wynikowy - miesiąc: maj - czerwiec

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski