Konspekty i scenariusze zajęć lekcyjnych z biologii, przyrody oraz informatyki


Lp.

Przedmiot

Temat lekcji

Konspekt lub scenariusz lekcji

Środki dydaktyczne do lekcji

1.

Przyroda

"Bogactwa przyrodnicze lasu."

Konspekt

Środki dydaktyczne

2.

Przyroda

"Jak odróżnić komórkę roślinną od zwierzęcej?"

Konspekt

Środki dydaktyczne

3.

Przyroda

"Krajobraz Polski - powtórzenie wiadomości."

Konspekt

Środki dydaktyczne

4.

Przyroda

"Czy w okolicy mojej szkoły padają kwaśne deszcze?"

Konspekt

Środki dydaktyczne

5.

Biologia

"Mszaki - rośliny o niezwykłym sposobie rozmnażania."

Konspekt

Środki dydaktyczne

6.

Informatyka

"Zastosowanie wzorów i adresów komórek w formułach arkusza kalkulacyjnego."

Scenariusz

Środki dydaktyczne

7.

Przyroda

Międzyszkolny Turniej "Wspólna Europa! Wędrówki Przyrodnicze po Zjednoczonej Europie."

Konspekt

Środki dydaktyczne

8.

Przyroda

"Jak można wykorzystać surowce naturalne i przetworzone przez człowieka?"

Konspekt

Środki dydaktyczne

Kontakt: scienceworldschool@gmail.com            Administrator i projekt strony: Jarosław Garbowski